Wednesday, January 27, 2010

Upload Photo Size 800 pixel

Blog lensalyza dalam proses menukar photo dari saiz 200 pixel kepada 800 pixel. Turutan upload bermula dari photo terkini hingga ke peringkat terdahulu. Terimakasih...

No comments:

Post a Comment